Click here for English version.

Almelek Kitap İndeksi

Gönüllü Arşivist

Gönüllü Arşivist

Gönüllü arşivist olmak için ihtiyacınız olan bilgiler ve arşivleme formunu bu sayfada bulabilirsiniz.

Eser Yükleme Sözleşmesi

Arşivleme Süreci  için Yazılı Uygulama Örneği

Arşivleme Süreci için Görsel Uygulama Örneği

Eser Yükleme Data Dosyası (Excel)
İsminiz ve Soy İsminiz* :
E-Posta Adresiniz* :
Telefon :
Adres :
Excel Yükleme :
Kapak Görseli :
5MB'dan büyük görsel yüklemeyiniz.
Eser Yükleme Sözleşmesi :

ESER YÜKLEME SÖZLEŞMESİ
Taraflar

 • İşbu “www.kitapindeksi.com Eser Yükleme Sözleşmesi” (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); www.kitapindeksi.com adlı web sitesinin (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibi olan www.kitapindeksi.com adına Alper Almelek (bundan böyle “AA-KA” olarak anılacaktır) ile Site’de sağlanan hizmetlerden arşivlemesini yaptığı eserlerin yüklenmesini isteyen sıfatıyla yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi  (bundan sonra “Gönüllü-Kullanıcı” olarak anılacaktır), arasında geçerli olup, Site’ye sadece arşivlemesini yaptığı eserlere ait dosyaların yükleme talebi hizmetlerini kullanabilmek için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir.
 • İşbu Sözleşme Gönüllü-Kullanıcı ve AA-KA arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme teşkil eder. 
 • Site’ye Gönüllü-Kullanıcı olabilmek için, gerçek isim ve soyadı bilgilerini (nickname veya kısa adlar kabul edilmemektedir.), adres ve telefon bilgilerini, yüklemek istedikleri esere ait dosya ve kapak resmi ile birlikte AA-KA Moderatörüne bildirmeleri gerekmektedir. Gönüllü-Kullanıcı’nın gerçek isim ve soyadı bilgilerini vermemesi durumunda, Gönüllü-Kullanıcı üçüncü kişilerin yahut Site’nin bu sebeple uğrayacağı zararları tazmin edeceğini ve Site’yi, AA_KA’yı hukuki harcamalar da dahil olmak üzere her türlü zarardan beri kılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yüklenmesini istedikleri dosyalar AA-KA Moderatörüne Site aracılığı ile e-posta yoluyla ulaşmaktadır. AA-KA Moderatörü, Gönüllü-Kullanıcı’nın e-postada belirttiği telefon numarasından veya yine aynı şekilde e-posta aracılığı ile Gönüllü-Kullanıcı’ya  ulaşarak yüklenmek istenen dosya hakkında teyit alacaktır. Oluşturulan esere ait dosyalar AA-KA Moderatörü tarafından Site’ye yüklenir ve yüklenmesini isteyen Gönüllü-Kullanıcı’nın isim bilgileri ekinde yer alır. Gönüllü-Kullanıcı dilerse kimlik bilgilerinin kaldırılmasını talep edebilir. İşbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarının Kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir.  Gönüllü-Kullanıcı tarafından Site’ye e-posta aracılığıyla dosya ekleme talebinde bulunulması bu koşulların tarafınızca kabul edildiği anlamına gelecektir.

Hüküm ve Şartlar:

 • Gönüllü-Kullanıcı kendileri tarafından Site’ye yüklenmesini talep ettiği dosya,indeks ve resim gibi her türlü materyal ve içeriğin (bundan sonra hep birlikte “İçerik” olarak anılacaktır) üçüncü şahısların şahsi, fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, bu İçerik’in Türk Ceza Kanunu’nun 5651 Sayılı Kanun, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu İçerik’in suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Gönüllü-Kullanıcı tarafından kullanılan İçerik’in kanunlara aykırı olması ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ve bu durumun AA-KA tarafından tespit edilmesi halinde; AA-KA söz konusu İçerik’i herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan Site’den kaldırma ve Gönüllü-Kullanıcı’nın Site’ye katkı sağlamasını sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda AA-KA’nın Gönüllü-Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Ayrıca böyle bir ihlal halinde bu tür bir İçerik’ten doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran İçerik’i gönderen Gönüllü-Kullanıcı’ya aittir. AA-KA’nın böyle bir ihlal sebebiyle herhangi bir ödeme yapması halinde Gönüllü-Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.
 • Gönüllü-Kullanıcı, Site’ye yüklenmesini istediği ve yüklenen İçerikler için AA-KA’dan hiçbir ücret talep edemez, teklifte bulunamaz. Bu çalışmaların tamamen gönüllü ücretsiz bir çalışma olduğunu beyan ve taahhüt eder.
 • AA-KA Moderatörü, Gönüllü Kullanıcı’nın yüklenmesini istediği İçerik üzerinde düzenleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. Gönüllü-Kullanıcı AA-KA Moderatörünün yaptığı-yapacağı bütün değişiklikleri ve düzenlemeleri eseri e-posta aracılığı ile gönderdiği anda kabul etmiş olur.
 • Gönüllü-Kullanıcı’nın Site’ye yüklenmesini istediği İçerik AA-KA moderatörü tarafından esere ait bilgilerle kontrol edilir. Uyuşmazlık ve/veya yazım hataların olması durumunda yüklenmesi talep edilen dosyanın tekrar gözden geçirilmesi için Gönüllü-Kullanıcının bildirdiği e-posta adresine iade edilir. Bu hataların aynı Gönüllü-Kullanıcı tarafından gönderilen aynı dosyada ya da farklı dosyalarda toplamda  üçüncü kez tekrarlanması durumunda AA-KA Gönüllü-Kullanıcının katkı sağlamasını durdurabilir ve/veya uyarılarda bulunabilir.
 • Gönüllü-Kullanıcı önceden AA-KA’dan yazılı izni almaksızın, Site’nin veya İçerik’in tümünü veya bir bölümünü herhangi bir medya üzerinden paylaşmamayı kabul etmektedir.

Sitede kabul edilmeyen İçerik, fiil ve davranışlardan bazıları aşağıda sayılmaktadır:

 • 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve büyük önderimiz Atatürk'e yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı hiçbir İçerik’e izin verilmemektedir.
 • Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili mevzuata aykırı olarak Site kullanılamaz.
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Eğer Gönüllü-Kullanıcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer Gönüllü-Kullanıcı’lar dahil) ait olan dosya ve resim vb. İçerik’i, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, AA-KA  ihlale konu olan İçerik’i şikayet üzerine veya kendiliğinden Site’den kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Gönüllü-Kullanıcı’ların SİTE’ye dosya eklemelerine ve katkıda bulunmalarına son verilmesi haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Gönüllü-Kullanıcı’lar, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar. Gönüllü-Kullanıcı’lar, işbu Sözleşme’yi kabul etmek ve İçerik’i kendi istekleriyle Siteye yüklenmesine, AA-KA’ya söz konusu İçerik’i Sitede yayınlama izni vermiş sayılırlar. Ayrıca böyle bir ihlal halinde bu tür bir İçerik’ten doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran İçerik’i gönderene Gönüllü-Kullanıcı’ya aittir.


AA-KA Tarafından Belirlenen Kriterler:

Gönüllü-Kullanıcı’lar, Site’de yer alan “Eser Yükleme” sekmesine girerek yüklemesini yapmak istediği dosyayı “Yükle” butonu aracılığı AA-KA moderatörüne e-posta ile gönderilmesini sağlar. AA-KA Moderatörü dosyayı inceledikten sonra,; katkıda bulunan Gönüllü-Kullanıcının isim bilgilerini de ekleyerek Site’de yayınlanmasını sağlar. Yükleme işlemlerine ait eser yükleme görsel tanıtım ve yazılı tanıtım kılavuz dosyaları ile, Gönüllü-Kullanıcı yükleme işlemlerini sorunsuz gerçekleştirebilir. Dosya içeriğinde bilgi uyuşmazlığı, yazım hataları mevcut ise; AA-KA Moderatörü Gönüllü-Kullanıcı’nın gönderdiği e-posta adresine hatalar ile ilgili bilgilendirme yapabilir ve yeniden düzenlenmesini isteyebilir.

Yasal Sorumluluk

 • İşbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak, AA-KA tamamen kendi takdirinde olmak üzere ve serbestçe Site’de daha ayrıntılı olarak belirtilen birtakım uygulamaları genişletebilir yahut daraltabilir..
 • Site, özellikle AA-KA tarafından sağlanan İçerikler’i de kapsamaktadır ve bu İçerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, marka, hizmet markası, patent, ticari sır şeklinde veya diğer mevzuat gereği koruma altındadır. Kişisel kullanım dışında veya ticari amaçlı olarak herhangi bir AA-KA’ya ait İçerik’ii, AA-KA’nın yazılı onayı olmaksızın kullanma, çoğaltma, modifiye etme, dağıtma, depolama/saklama yasaktır.
 • Gönüllü-Kullanıcı İçerik’in yüklenmesi ile birlikte bu İçerik üzereinde hak iddia etmeyecektir. Bununla beraber AA-KA Gönüllü-Kullanıcı’ların adını vererek Site'de veya farklı mecralarda Gönüllü-Kullanıcı’lardan yeni bir izin almaya gerek duymadan Site’ye Gönüllü-Kullanıcı aracılığıyla Site’ye eklenen İçerik’i kullanabilir, duyurabilir ve reklamını yapabilir. Gönüllü-Kullanıcı AA-KA’ya herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir medya formatında, İçerik’in tümünü veya bir bölümünü kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, üzere dünya çapında, telifsiz ve devredilebilir bir lisans hakkı (alt lisans hakkıyla birlikte) tanımaktadır.
 • Site'deki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Site'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da zımni olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
 • Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan İçerikler’den dolayı AA-KA'nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, AA-KA çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. AA-KA, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İçerikler’in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 • AA-KA, Site dâhilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve data İçerik’ini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Sunulan hizmetler, hiçbir şekilde Gönüllü-Kullanıcı’lara kazanılmış hak tahsis etmez.
 • AA-KA, Site üzerinden Gönüllü-Kullanıcı’lar kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. AA-KA aynı zamanda; Gönüllü-Kullanıcı veya ziyaret edenin kimliğini, elektronik posta adresini, IP adresini, Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, tarih ve saat gibi bilgileri saklayabilir.
 • AA-KA, Site’de sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermemektedir. AA-KA, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri ve uygulama’yı geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin ve uygulama’nın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı AA-KA’nın Gönüllü-Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Taraflar arasında yapılan bu Gönüllü-Kullanıcı Sözleşmesi’nin yorum ve icrasından doğan ve karşılıklı müzakereler yolu ile halledilemeyen bütün uyuşmazlıklara T.C. İSTANBUL (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır ve Türk Hukuku uygulanacaktır.
 • Gönüllü-Kullanıcı, işbu Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Notlarınız :

 

Gönder