Click here for English version.

Almelek Kitap İndeksi

Manifesto

Manifesto

AAKA “Arama Motoru'nu” niye oluşturma ihtiyacını hissettim?

Her edebi, araştırma kitabı, eseri kendi içinde bir bilgi yuvasıdır. İyi yazarlar yeteneklerini, yalnızca yarattıkları hayali karakterlerle, yaşamlarını anlattıkları gerçek kişilerle değil, eser içerisine kattıkları kendi ‘kültürel birikimlerini’ de okuyucuya aktarmalarıyla gösterirler. Bu perspektiften bakıldığında iyi yazılmış bir edebi, araştırma eserinin kendi çapında ansiklopedik bilgi içerdiğini de söyleyebiliriz. Biraz da bu yüzden aramızda yazarı, eserini ifade ederken ‘çok dolu bir yazar’ deriz. Peki, kitaplarda geçen bu değerli ‘kısa bilgilere’ nasıl erişeceğiz.

AAKA burada devreye giriyor. Benim yıllardır yapmakta olduğum uygulama ‘İnsan Kültürünü’ tanımlayan sözcükleri işaretlemek ve arkasından ‘Arama Motoru'na’ eklemektir. Bunu sistematik bir şekilde yapabilmek için kendime bazı kurallar oluşturdum. Bu kurallar çerçevesinde ben ve AAKA ekibim zevkle ve sabırla sözcükleri arşivliyoruz. Birkaç sözcükden oluşan bazı sözcükleri farklı şekillerde de aratabilme imkânından dolayı ‘ arama çeşitliliği’ açısından bakıldığında 700.000’den fazla şekilde arama yapmak da mümkün. Örneğin: “Pera Palas Oteli’ni aratabileceğiniz şekiller: ‘Pera’, ‘Palas’, ’Otel’, ‘Pera Palas’, ‘Pera Palas Oteli’ (toplam 5 çeşit arama) İnsan kültürünü araştırmaya yönelik sözcükleri arşivleme sistemi için ‘AAKALAMAK’ sözcüğünü yarattım.

 

AAKA için kullanılan eser türleri nelerdir?

AAKA için bir insanın okuması tavsiye edilen belli başlı tüm edebi türler bu projede yer almıştır ve AAKAlanmıştır.

Roman, Şiir, Hikâye, Piyes, Bilim Dalları (Psikoloji vs.), Anı, Makale, Araştırma, Biyografi, Otobiyografi vs…

 

Hitap ettiğimiz AAKA Arama Motoru'nu kullanacak kitle kimdir?

Öncelikle bilgiye ulaşmayı arzulayan herkes diyebiliriz. Herhangi bir konuda bilgi edinmek isteyen bir kişi AAKA Arama Motoru'ndan faydalanabilir. Kendim dâhil herkesi kapsayan bu kişiler için MERAKLI tanımını kullanalım. Pek tabii ki meraklıların yanı sıra bu projede kendim en çok belirli bir konuda araştırma yapan öğrenci, profesyonelleri hedefledim. Herhangi bir seviyedeki eğitim kurumunu (ortaokul, lise, üniversite, mastır, doktora) oluşturanlar (öğrenciler, öğretmenler, öğretim görevlileri, bilim adamları) ve basın mensupları (gazeteciler, yazarlar) grubunu ARAŞTIRMACI olarak tanımlayalım.

Araştırmacılar, AAKA’da arattıkları sözcüklerle ÖZELLİKLE Tarih ve Edebiyat ilimlerinde İNSANA yönelik bilgilere ulaşabilirler. Okunulan, AAKAlanan eserlerde yerli, yabancı yazarlar genel olarak “İnsanoğlu ’nu” tanımlayan davranışları inceleyen, araştıran bilgi, gözlemlere yer verdiklerinden AAKA Arama Motor’unda çok sayıda bilgiyi tüm bilim dallarından çıkarmak mümkün ve bu açıdan da AAKA’nın bir çok kültürü araştıran araştırmacıların, meraklıların da işine yarayacağını ifade edebiliriz.

 

AAKA Arama Motor’unda araştırılabilecek sözcüklerin genel konu başlıkları nelerdir?

Aşağıda sözcüklerin kategorizasyonu hakkında genel bilgi yer almaktadır:

 • Alışkanlıklar, Gelenekler, Batıl İnançlar, Bitkiler, Bilim terimleri, Kavramları, Konuları (Kimya, Fizik, Biyoloji, Tıp, Psikoloji vs)
 • Deyimler, Deyişler, Söyleyişler, Dinler ve Dini terimler, kavramlar
 • Edebiyat (Türk ve başka milletlerin edebiyatçılarının, isimleri, Edebiyat terimleri)
 • Yaratılan eser isimleri (Edebiyat, Müzik, Resim, Sinema, Bilim dalları)
 • Eşyalar (Mobilya, Oyuncak, Hobi, ev vs…)
 • Giyim (Kadın, Erkek) 
 • Hayvanlar, Hisler, Duygular (Aşk, Korku, Öfke, Yalnızlık vs…) 
 • İsimler (Her türlü bilinen, az bilinen, özel kişilerin isimleri) 
 • Roman, Piyes, Hikâyelerdeki, Kahramanların, Karakterlerin İsimleri 
 • Mekânlar (Şehir, Köy, Ülke, Dağ, Körfez, Köy, Kasaba, Nehir, Irmak, Deniz vs…) 
 • Müzik (Enstrümanlar, Terimler, Ses İfade edenler vs…) 
 • İnsan Grupları (Milletler, Etnik, Dini Gruplar vs…) 
 • Renkler (Özellikle Şiirler için) 
 • Resim (Ressamlar, Resim terimleri) 
 • Sanat (Bütün sanat dalları) 
 • Sinema (Sinema geçen yerler, sinema sanatçıları, sinema terimleri) 
 • Sözcükler (Az bilinen ve kullanılan sözcüklerin cümle içerisinde kullanışları) 
 • Spor Terimleri 
 • Tarihi Olaylar (Ağırlık 1850-1980 olmakla beraber 1850 öncesi ve 1980 sonrası da dâhil) 
 • Yemek, İçecek Terimleri, kültürü 
 • Daha nice sözcükler

 

Eserlerde on binlerce sözcük var iken nasıl bir ayıklama metodu kullanılıyor?

AAKA’yı oluşturma amacı özellikle insanı tanımaya, anlamaya, incelemeye, yönelik sözcükleri belirlemek. Bir örnekle ne demek istediğimizi daha iyi ifade etmeye çalışalım. Şu cümleyi ele alalım: “Adam, odaya girdi ve iskemleye oturdu.” Bu cümlede herhangi bir sözcük AAKAlanmamıştır. Sebebi, cümlenin çok genel bir bilgi vermesi ve özellikle insanı betimleme amacı gütmemesidir. Ancak cümle şu şekilde yazılsaydı: “Tevfik Fikret, Aşiyan'daki evine gitmek için faytona bindi.” Bu cümlede AAKA’lanan sözcükler ve sebepleri şunlardır:

Tevfik Fikret: Önemli bir Türk şairi
Aşiyan: Özel bir isim
Fayton: Dönemin kullanılan taşıma aracı

Bu cümle Tevfik Fikret’in yaşadığı dönem hakkında bize bilgi veriyor.

 

AAKA’yı nasıl kullanabileceksiniz

AAKA Arama Motor’una herhangi bir sözcük yazdığınızda AAKA arşivinde var ise sözcüğün geçtiği eser, sayfa numaraları önünüze gelecek. Bundan sonra yapmanız gereken o eserlere kendinizin ulaşması. Telif hakkı kurallarına, kanununa göre sözcüklerin geçtikleri sayfaların içeriklerinin web ortamına taşınması mümkün değildir. Bu yüzden esere fiziki olarak ulaşmanız sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir konuda araştırma yapan kişi araştırdığı konuyla ilgili haliyle birçok eseri okumak durumundadır. Kişinin konu hakkında donanımlı olma seviyesine göre okunacak eser sayısı, içeriği değişse de geniş bir spektrumda araştırılan bir konu için birçok eser devirmenin gereksinimini yadsıyamayız. AAKA’nın asıl amacı bu süreyi minimize etmektir.

Araştırdığınız konunun “anahtar sözcüklerini” arama motorunda eser, isim, sayfa numaralarıyla bulduğunuzda o eserlere ulaşıp baktığınızda kitabın tamamını okumak yerine yalnızca sayfa numaralarından istediğiniz bilgilere ulaşma imkânının ciddi boyutta zaman kazancı sağlayacağını umuyorum. 

Pek tabii ki, eserlerin belirtilen her sayfa numarasında bulunan bilgilerin araştırmanız için fayda sağlayacağını garanti edemeyiz. Ancak kısa bir zamanda hangi bilginin faydalı olup olmayacağını kendiniz tespit edebilirsiniz. 

Amacım en saf anlamıyla insanlara faydalı bir hizmet yapmaktır. Eğer araştırdığınız konuda AAKA’nın faydası olabilirse gerçekten ne mutlu bana! Bu hizmeti öncelikle kendim için yapmaya başladığım için bir meraklı olarak çok faydasını gördüm, görmekteyim. Umuyorum ki, AAKA beklentilerinizi boşa çıkarmaz 

AAKA Yaratıcısı / Kurucusu
Alper Almelek